Δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών με σκοπό την επιστημονική έρευνα
Σας παραθέτουμε τα σχετικά έγγραφα αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης αλιευτικών δραστηριοτήτων από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, για σκοπούς επιστημονικών ερευνών.20210511113642557
.pdf
Download PDF • 2.14MB

24 views

Recent Posts

See All