top of page

Ενημέρωση φορέων για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την προμήθεια VMS ERS AIS
Η Δράση “Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ(VMS) – ERS – AIS” υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενωσιακής Προτεραιότητας 3 «Προώθηση της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, σημείο (β) του άρθρου 76 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για το ΕΤΘΑ, στο άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013, στα άρθρα 9 και 15 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009, αλλά και στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

Η εν λόγω Δράση αφορά στην ανελαστική υποχρέωση των επαγγελματιών αλιέων και ιδιοκτητών (κατά τον ορισμό του Κανονισμού υπ’ αρ. 508/2014) αλιευτικών σκαφών που υπάγονται στις κατηγορίες δικαιούχων της ενότητας 4 της παρούσας, να φέρουν στα σκάφη τους λειτουργικές

τις ηλεκτρονικές συσκευές δορυφορικού εντοπισμού και διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS και AIS κατά περίπτωση.

Η εν λόγω υποχρέωση προκύπτει από το Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο και το Κράτος-Μέλος (Κ-Μ) συμμορφώνεται και εναρμονίζει το εθνικό του πλαίσιο ώστε να εξασφαλίσει στην επικράτειά του αποτελεσματικότερες μεθόδους ελέγχου. Συννημένη βρίσκεται και αναλυτικά η πρόσκληση.

prosklhsh10058_231020alieia1
.pdf
Download PDF • 1.00MB

47 views

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page