Μη λειτουργικότητα εφαρμογών ΟΣΠΑ
Σας ενημερώνουμε ότι την ΚΥΡΙΑΚΉ 26

ΙΟΥΝΊΟΥ 2022, λόγω προγραμματισμένων

εργασιών συντήρησης στις υποδομές της

Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

του ΥΠΑΑΤ, ενδέχεται να παρουσιαστούν

διακοπές στις εφαρμογές του ΟΣΠΑ.


Οι καταχωρήσεις στοιχείων ημερολογίων,

εκφορτώσεων κλπ θα πραγματοποιηθούν

και θα υποβληθούν, μετά την

αποκατάσταση της λειτουργικότητας των

εφαρμογών σύμφωνα με το σημείο 41 της

αριθμ. 3854 / 78225 / 13 - 07 - 2015 εγκυκλίου.


Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και

στην ιστοσελίδα της Γενικής Δ/νσης

Αλιείας http://www.alieia.minagric.gr/node/360.

1 view

Recent Posts

See All

Σας ενημερώνουμε ότι εν όψει της έκδοσης νομοθετικής ρύθμισης για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες αλιείς μπορούν να απευθυνθούν στις αρμόδιες Περιφ