top of page

Παράταση ως 16 Οκτωβρίου της πρόσκλησης αλιείας για τις ΠΕ Νήσων Αττικής
Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ CLLD/LEADER) 2014-2020) τροποποιείται η παράγραφος 5.2 της πρόσκλησης με κωδ. 63.1 – CLLD.28 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3931) και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ είναι πλέον η Παρασκευή  16/10/2020 και ώρα 15:00. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα καταθέσει στο Πρωτόκολλο του ΕΦ «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής» εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες, σχετικά με την παραπάνω πρόσκληση, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής www.atticalag.gr, στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΛΘ www.alieia.gr και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων και τη συμπλήρωση των Τεχνικών Δελτίων Πράξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2104120002,4,5, και ηλεκτρονικά: e-mail: info@atticalag.gr.

56 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page