top of page

«Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19»

1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. Η πιστοποίηση της άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας στη θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης, διενεργείται μέσω των δεδομένων που έχουν υποβληθεί και καταχωρηθεί μέσω του ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (ERS_logbook) και τηρούνται στη βάση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για το σκοπό αυτό θα αποστέλλεται από την ανωτέρω Υπηρεσία προς την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, κατάλογος αλιευτικών σκαφών τα οποία έχουν υποβάλει μηνύματα ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (ERS_logbook), που ορίζουν ένα αλιευτικό ταξίδι, ήτοι μήνυμα απόπλου ή/και κατάπλου ή/και αλιευτικής δραστηριότητας (με ή χωρίς παραγωγή) ή/και παραμονής στη θάλασσα (τέλος ημέρας), για τουλάχιστον 120 διαφορετικές ημερολογιακές ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. 2. Τα σκάφη που προβαίνουν σε προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους θα πρέπει: α. Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια /ΒΕΜΣ και καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ). και τα στοιχεία της άδειας και των λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων να συμφωνούν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δικαιούχος πρέπει να μεριμνήσει για τον επανέλεγχο των ναυπηγικών χαρακτηριστικών του σκάφους και τη διόρθωση των σφαλμάτων. β. Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια και ειδική άδεια αλίευσης (εφόσον απαιτείται),σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη, όσο και κατά καθ’ όλη την περίοδο που αιτούνται ενίσχυση για την προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους. 7 Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑΛΘ 2014-2020 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας γ. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. 3. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που: α. συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως γ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και συνυποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, (Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης), β. δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα ή/και δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης, γ. τα σκάφη τους έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Άρθρο 6 Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας Η Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» αφορά αποκλειστικά τον τομέα της θαλάσσιας Αλιείας. Άρθρο 7 Γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας Πράξεων 1. Οι Πράξεις είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ εφόσον : i. Δεν έχουν ενταχθεί και δεν χρηματοδοτούνται από άλλο Ενωσιακό ή Εθνικό πρόγραμμα. ii. Πληρούνται σωρευτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας. 2. Οι Πράξεις δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ όταν έχουν υποβληθεί προς ένταξη από τον Δικαιούχο, πάνω από μια φορά στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης. Άρθρο 8 Διάρκεια υλοποίησης 1. Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 ηΜαρτίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. 8 Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑΛΘ 2014-2020 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας 2. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Πράξεων θα ορισθεί στην Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων. Άρθρο 9 Περιοχές εφαρμογής – Ποσοστό ενίσχυσης-χρηματοδότησης – Ύψος ενίσχυσης 1. Η Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης. 2. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα :
55 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page